Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

TCP Flow control

1
done
by
מיין לפי

TCP congestion control

1
done
by
מיין לפי

tcp ssthresh variable

1
done
by
מיין לפי

לבנה המציאה מקלדת אלחולטית, המתקשרת בתקשורת אמינה (שכבת תעבורה של TCP) מעל Wi-Fi עם המחשב. כדי לקבל תגובה מהירה עליה:

1
done
by
מיין לפי

בקשר TCP בו נשלחו סך הכל שמונה חבילות הלכה החבילה השישית לאיבוד. כל שאר החבילות הגיעו לפי הסדר לצד המקבל. השולח:

1
done
by
מיין לפי

האם המשפט הבא נכון: "בפרוטוקול DNS על גבי רשת ללא שגיאות ואיבודים כל חבילות הIP יגיעו בהתאם לסדר שליחם אל תהליך היעד.

1
done
by
מיין לפי

תענה

1
done
by
מיין לפי

מהו האורך המינימלי של מסגרת TCP?

1
done
by
מיין לפי

בוב משתמש בהצפנת RSA. מהו המפתח הציבורי של בוב (e,n) אם יודע כי המספרים הראשוניים בהם בוב השתמש ליצירת המפתחות הם 5 ו-7 והמפתח הפרטי שלו הוא 29?

1
done
by
מיין לפי

Message Authentication Code (MAC) is used for:

1
done
by
מיין לפי
  • «
  • 1
  • »