Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פתחת רפיח פונתה ב1982 עם הנסיגה מסיני ולראשונה פונה ע"י ממשלת ישראל חבל התיישבותי שנועד לשבת על אדמתו לנצח?

1
done
by
מיין לפי

מושב דקל מושך אליו את בניו לבנות ביתם כדור המשך במושב. סמן בולט להצלחה בחבל שלום

1
done
by
מיין לפי

אנדרטת אוגדת הפלדה מנציחה את חללי ההבקעה בצומת רפיח במלחמת יום הכיפורים?

1
done
by
מיין לפי

על אנדרטה זו התבצרו סטודנטים בראשות צחי הנגבי כחלק מהמאבק נגד הנסיגה מימית ב1982. מאבק שלא הצליח למנוע נסיגות דומות?

1
done
by
מיין לפי

מתנחלי יהודה ושומרון הובילו את התנועה לעצירת הנסיגה מסיני כדי לצרוב בתודעה הישראלית שלא לחזור על נסיגות דומות?

1
done
by
מיין לפי

קיבוץ חצרים שומר על מסגרתו כקיבוץ שיתופי ברוח ההתיישבות החלוצית מאז הקמתו כאחד מי"א הנקודות ב1946?

1
done
by
מיין לפי

נטפים היה למפעל/ חברה הפועלת ברחבי העולם על בסיס המצאה ישראלית המסייעת לחיסכון במים באזורים שחוני?

1
done
by
מיין לפי

ממציאה של הטפטפת שהייתה לבסיס של מפעל נטפים היה:

1
done
by
מיין לפי

הענף החקלאי המרכזי של חצרים הוא:

1
done
by
מיין לפי

21. בית הביטחון בחצרים שנבנה ב1947 נועד לשמש מעוז בשעת סכנה. בימי המצור במלחמת העצמאות לא תקף הצבא המצרי ישירות את חצרים שסבלה מניתוק ממושך שהסתיים עם כיבוש באר שבע ב21.10.1948.

1
done
by
מיין לפי