Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אנדרטת חטיבת הנגב פלמ"ח מייצגת את מאבק החטיבה שלחמה רק בנגב בכל חודשי מלחמת העצמאות

1
done
by
מיין לפי

דני קרוון , יוצר האנדרטה הקים בארץ פסלים סביבתיים נוספים מניצנה ועד עיר לבנה בתל אביב

1
done
by
מיין לפי

המברק בבונקר הלוחמים באנדרטה מדווח על יום הקרב בנירים ב15.5.1948 בו נהדף מגדר הקיבוץ גדוד מצרי

1
done
by
מיין לפי

אמת המים מייצגת באנדרטה את קו המים עליו שמרו חיילי החטיבה, מגדל המים מייצג את יישובי הנגב שהיו חלק בלתי נפרד מהחטיבה

1
done
by
מיין לפי

כוונת מייסדי האנדרטה הייתה בשלוש מטרות:

1
done
by
מיין לפי

פתחת ניצנה הוקמה כחלק מתוכנית שהוכנה מלמעלה בסוכנות היהודית לחיזוק ההתיישבות בגבול המצרי לאחר נסיגת צה"ל מסיני ב 1982

1
done
by
מיין לפי

הקמתו של כפר הנוער בניצנה ע"י הצוות בראשותו של לובה אליאב הייתה אימוץ מודל באר אורה ומדרשת בן-גוריון להתיישבות ע"י מפעלי חינוך

1
done
by
מיין לפי

תחומי העשייה בניצנה מראשיתה כללו:

1
done
by
מיין לפי

יתוחו של פארק גולדה ע"ש ראש הממשלה גולדה מאיר בידי הקק"ל הפך את נווה המדבר ביר עסלוג' לאתר נופש למופעי תרבות, פיקניקים, מסלולי אופנים, מצפור טלי ועוד

1
done
by
מיין לפי

תרומתם של הגרעינים העירוניים שהחלו בירוחם לערי הפיתוח הייתה בבחירתם מרצון להיות בהם לתושבי קבע

1
done
by
מיין לפי