Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

המחזה של מולייר שעיצבן את הכנסייה הקתולית

0.67
done
by
מיין לפי
by Ariel Cohen
Ariel Cohen -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 650
טרטיף טורף ומעצבן
by
by בן מאיר
בן מאיר 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 120
טרטיף הטריף את הכנסייה מעצבים
by

ע"פ תולדות התיאטרון, מה יוצא דופן?

1
done
by
מיין לפי
by Gal Belaish
Gal Belaish 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
למה?
by
by Lena Agaronov
Lena Agaronov 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
כי כולם הם ז'אנרים של התאטרון ודיאלוג זה חלק ממה שמוצג לקהל במהלך ההצגה
by

ע"פ המאמר "השחקן" הדרישה הגופנית משחקן תיאטרון:

1
done
by
מיין לפי

ע"פ ההרצאה "תולדות התיאטרון", הקומדיה:

1
done
by
מיין לפי
by Amir Lorch
Amir Lorch 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 35
דיוניסוס היה אל היין והשמחה
by

מה אינו תפקיד הבמאי:

1
done
by
מיין לפי
by Gadi Kovler
Gadi Kovler 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 162
במאי -> במה -> במ"פ -> שואה גרעינית -> בזבוז כסף -> מימון
by

ע"פ ההרצאה "תולדות התיאטרון", המחזה "גן הדודבנים של צ'כוב" הוא:

1
done
by
מיין לפי
by Maor Elfassy
Maor Elfassy 7 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 465
דובדבנים אוכלים עם חברים -> חברתי -> דרמה חברתית
by

שייקספיר כתב:

1
done
by
מיין לפי
by Ofri Paz
Ofri Paz 12 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
בחור מוכשר שייקספיר הזה...
by
by Ariel Cohen
Ariel Cohen 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 650
כלל התשובה הארוכה + כלל ההאדרה
by

ע"פ המאמר של בלהה בלום, "מיסוד, ריאליזם, ברכט", אחד מראשוני אנשי התיאטרון שטענו שיש צורך בשיטת משחק חדשה:

1
done
by
מיין לפי
by Ariel Cohen
Ariel Cohen -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 650
כלל התשובה הארוכה...
by

השליטה בתוצר הסופי אצל במאי תיאטרון:

1
done
by
מיין לפי
by Robert Allen
Robert Allen -11 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 35
לדעתי זה מאוד שנוי במחלוקת לתקופה ז'אנר וכו... מסכימים?
by
by Ido Sivron
Ido Sivron 15 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
לא, בגלל שגם בז'אנרים הכי ריאלסטים לבמאי התאטרון אין שליטה מלאה על התוצר הסופי - בגלל שהצגת התאטרון מתרחשת ב"חי" יש הבדלים בין אחת לשניה. בקולנוע עם העבודה בחדר העריכה וכו' השליטה על התוצר הסופי גבוהה יותר (והתוצר הסופי אחיד ולא משתנה)
by
by Nash Forbs
Nash Forbs 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 120
האמת שיש בזה משהו, בקונלנוע התוצר הוא באמת אחיד וקבוע, בגלל זה לפעמים מינו בתיאטרון במאי הצגה כדי לשמור על התוצר.
by

התיאטרון האליזבטני (בתקופת שייקספיר) היה מיועד למעמד:

1
done
by
מיין לפי
by Barr Uzan
Barr Uzan 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 144
תאטרון הפני - ניתן לשלם רק פני ולהגיע לראות הצגה. אפשר גם לשלם 6-7 פני ולקבל מקום ישיבה טוב יותר
by