Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בתיאטרון באר שבע הבמה היא קשת פרוסיניום

1
שאלה #5587
done

ניצן כרמי

ניצן  כרמי
לפני 3 חודשים
בטוח?
0

המחזה היהודי "צחותא בדיחותא דקידושין" נכתב בעת העתיקה והוצג בקיסריה בימי הורדוס

1
שאלה #5588
done

כיום, ישנו חוק בלתי כתוב בו המחזאי לא יכול להיות הבמאי של המחזה אותו הוא כותב

1
שאלה #5589
done

Barak Buri

Barak Buri
יותר מ-6 חודשים
חצי כוח
-7

Ariel Cohen

Ariel Cohen
לפני חודשיים
המחזאי יכול להיות הבמאי. נכון משייקספיר ועד היום.
0

ההבדלים בין תפקידי השחקן בקולנוע ובתיאטרון אינם מהותיים

1
שאלה #5590
done

בימי הביניים הציגו טרגדיות

1
שאלה #5591
done

לאיזה תיאטרון מתקשר ברכט?

1
שאלה #5592
done

Omer Badihi

Omer Badihi
יותר מ-6 חודשים
יש פה טעות? התשובה אמורה להיות אבסורד?
-15

Tzlil Alfasi

Tzlil Alfasi
יותר מ-6 חודשים
אפי בוודאות.
14

מתי החל שימוש בתאורה נעה (תאורת אטמוספרה)?

1
שאלה #5593
done

איזו הצגה מוזכרת בהרצאה כהצגה של ברכט?

1
שאלה #5594
done

ע"פ המאמר של בלהה בלום, המשותף לאיבסן, סטרינדברג וצ'כוב:

1
שאלה #5595
done

Sivan Doveh

Sivan Doveh
יותר מ-6 חודשים
התשובה לא ד?
-3

Guy Barnea

Guy Barnea
יותר מ-6 חודשים
התשובה היא ג'
0

Robert Allen

Robert Allen
יותר מ-6 חודשים
התשובה ה לא?
-15

Bar Beker

Bar Beker
יותר מ-6 חודשים
אתה נורא מצחיק אתה יודע? אולי תגיב על כל שאלה מתוך ה- 367 כדי שיהיה לי יותר מעניין ללמוד אה?!
7

Moshe Shalom

Moshe Shalom
יותר מ-6 חודשים
בקר יא גאון
0

מה נכון, לפי ההרצאה "המוזיקה"?

1
שאלה #5596
done