Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ההבדל בין תהליך פרו אקטיבי ( proactive ) לתהליך רה אקטיבי ( reactive ) :

1
done
by
מיין לפי

כשעוסקים בתמימות דעים / הסכמה כללית ( concurrency ) בניהול סיכונים בפרויקטים :

1
done
done
done
by
מיין לפי

לצורך ביצוע שלב מסוים בפרויקט נדרש היה מחשב נייד. המחשב שנרכש לא נתן מענה. הסיבה לכך :

1
done
by
מיין לפי

המשפט/ים הנכון/ים למודל coso :

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

ניהול סיכונים הוא האומנות והמדע הכולל

1
done
done
done
by
מיין לפי

בעיתונות התפרסמה הודעה לפיה : " רעידת אדמה בטורקיה ובישראל לא עושים דבר ". המשמעות היא :

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

ניהול סיכונים מתקדם ברפואה כולל כיום :

1
done
by
מיין לפי

המשפט הנכון לניהול משברים הוא :

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

המשפט הנכון באשר לניהול סיכונים בפרויקטים :

1
done
by
מיין לפי

התקשרו כדי לבקש הלוואה מהבנק לאור ההודעה שהתפרסמה וקיבלתי תשובה שלילית הסיבה לכך :

1
done
by
מיין לפי