Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שימוש בכלל בורדה Borda להחלטה קבוצתית

1
done

Naor Kalbo

Naor Kalbo
יותר מ-6 חודשים
לא בטוח שתשובה ב' היא תשובה נכונה - זה יותר מדבר על Arrow.. לפי דעתי תשובה ג' לבד נכונה
-1

קבלת החלטות קבוצתית בין מספר אלטרנטיבות לפי כלל בורדה Borda מאופיינת על-ידי

1
done

Dar Nettler

Dar Nettler
יותר מ-6 חודשים
מישהו יכול להסביר למה א' לא נכון?
1

Lior Alon

Lior Alon
יותר מ-6 חודשים
כל עוד לא מבטלים חלק מהאופציות, אין פגיעה בטרנזטיביות. יש ציון מספרי לכל אופציה
2

מהם היתרונות של רשתות השפעה Influence Diagram לעומת עצי החלטה Decision Tree

1
done

לפי Prospect Theory של טברסקי וכהנמן

1
done

פרדוקס היד החמה בכדורסל מאופיין על-ידי

1
done

המאפיינים של תופעת Group Think כוללים

1
done

קבלת החלטות קבוצתית לאחר דיון, כאשר היא מושווית לשימוש בתוצאה הממוצעת של כל הפרטים שמחליטים בנפרד לפני הגעתם לקבוצה, מאופיינת על-ידי

1
done

חולי שחפת משתעלים, אבל רוב המשתעלים אינם חולי שחפת. מה ניתן להסיק מכך בודאות

1
done

לרוב מי שרץ מרתון יש רגליים שטוחות, מה נכון

1
done

קבוצת נחקרים נשאלה שאלה שבה הוצג לה פרופיל של אדם והוצגה רשימה של 10 אפשרויות, כששתיים מתוכן היו רופא ורופא קרדיולוג. הנחקרים התבקשו לדרג את רשימת האפשרויות על-פי הסבירות שהאפשרות מתאימה לפרופיל האדם שתואר להם. באיזה סוג של מבחן או מבחנים השתמשו במחקר זה

1
done