Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שימוש בכלל בורדה Borda להחלטה קבוצתית

1
done
by
מיין לפי
by Naor Kalbo
Naor Kalbo 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 95
לא בטוח שתשובה ב' היא תשובה נכונה - זה יותר מדבר על Arrow.. לפי דעתי תשובה ג' לבד נכונה
by

קבלת החלטות קבוצתית בין מספר אלטרנטיבות לפי כלל בורדה Borda מאופיינת על-ידי

1
done
by
מיין לפי
by Dar Nettler
Dar Nettler 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מישהו יכול להסביר למה א' לא נכון?
by
by Lior Alon
Lior Alon 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 0
כל עוד לא מבטלים חלק מהאופציות, אין פגיעה בטרנזטיביות. יש ציון מספרי לכל אופציה
by

מהם היתרונות של רשתות השפעה Influence Diagram לעומת עצי החלטה Decision Tree

1
done
by
מיין לפי

לפי Prospect Theory של טברסקי וכהנמן

1
done
by
מיין לפי

פרדוקס היד החמה בכדורסל מאופיין על-ידי

1
done
by
מיין לפי
by Dor Cohen
Dor Cohen 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לפי 2022 מועד ב כנראה שיש כאן טעות, התשובה הנכונה היא טעות הפוכה, מבחינת הכוון של ההטיה, לטעות המהמרים + חוסר הבנה של טיבן של תבניות מקריות
by

המאפיינים של תופעת Group Think כוללים

1
done
by
מיין לפי

קבלת החלטות קבוצתית לאחר דיון, כאשר היא מושווית לשימוש בתוצאה הממוצעת של כל הפרטים שמחליטים בנפרד לפני הגעתם לקבוצה, מאופיינת על-ידי

1
done
by
מיין לפי

חולי שחפת משתעלים, אבל רוב המשתעלים אינם חולי שחפת. מה ניתן להסיק מכך בודאות

1
done
by
מיין לפי

לרוב מי שרץ מרתון יש רגליים שטוחות, מה נכון

1
done
by
מיין לפי

קבוצת נחקרים נשאלה שאלה שבה הוצג לה פרופיל של אדם והוצגה רשימה של 10 אפשרויות, כששתיים מתוכן היו רופא ורופא קרדיולוג. הנחקרים התבקשו לדרג את רשימת האפשרויות על-פי הסבירות שהאפשרות מתאימה לפרופיל האדם שתואר להם. באיזה סוג של מבחן או מבחנים השתמשו במחקר זה

1
done
by
מיין לפי