Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו CRP2?

1
done
by
מיין לפי

נושא התרבות הארגונית בפרוייקט הטמעת ERP

0.83
done
by
מיין לפי
by Or Ben
Or Ben 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
מה זה התשובות העמומות האלה? נוהל ע"י אהרון?
by
by Etay Maya
Etay Maya 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יכול להיות שזה קשור למאמר או משהו
by
by Gilead Nevo
Gilead Nevo 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 223
שאלה לא מתאימה לתרבות הארגונית שQuizMe מייצגת.
by

מה הכוונה בפרוייקט Roll-Out?

1
done
by
מיין לפי
by Adi Shraga
Adi Shraga 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 20
הכוונה פה היא מה הכוונה בפרויקט Roll-up? כי זה מה שבלבל אותי.
by

מה מהבאים דוגמא לEIS

1
done
by
מיין לפי

איזה Landscape system נהוג בעבודה עם מערכות ERP?

1
done
by
מיין לפי
by Nofar Shabtay
Nofar Shabtay 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
מהסיכום: System Landscape הארגון מחזיק כפילויות של כל 3 השכבות, אותם שרתים בשכבות השונות. מקובל להחזיק כפילות של 3 פעמים מכל שרת ב-3 השכבות השונות. • One system Landscape-החזקת כל מערכת פעם אחת, מונע עבודות פיתוח על המערכת הקיימת. • Three System Landscape-החזקת כל מערכת 3 פעמים, לצרכים שונים: 1. Development-פיתוח של המערכות הקיימות מבלי להזיק למערכת אשר החברה עובדת עליה באופן שוטף. כמו כן, מאפשר הרצה של עדכונים מספק התוכנה בטרם יעודכנו במערכת השוטפת של הארגון. 2. Quality Assurance- מערכת עבור הדרכות והכשרות לעובדים, שינויים ועדכונים ייבחנו במערכת זו. 3. Production-המערכת של הארגון בפועל, עליה עובדים ומפעילים את השינויים שנבחרו.
by
by Gilead Nevo
Gilead Nevo 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 223
מדהימה
by
by Amit Nachmias
Amit Nachmias 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 3
לא, את
by

מה אינו יתרון של Plain Vanilla?

1
done
by
מיין לפי

איזו ארכיטקטורת מבנה נהוגה במערכות ERP גדולות?

1
done
by
מיין לפי

בין יתרונות שיטת התמחור TIME AND MATERIAL לארגון המטמיע:

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

מי מהחברות הבאות לא לוקח חלק בארבע הקטגוריות שך כלכלת האינטרנט?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Nofar Shabtay
Nofar Shabtay 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
מהסיכום: Economy-כלכלה אינטרנטית, 4 תחומים כלכליים באינטרנט: 1. תשתית אינטרנטית(ראוטרים, סיבים אופטיים..) 2. מוצרים ושירותים נדרשים לתמיכה בתשתיות ובאפליקציות האתר באינטרנט. 3. אתר אינטרנט המשתף אנשים עם ענין מסוים(e-bay). 4. מסחר אלקטרוני-פרסום הנמכר דרך האינטרנט,זול וממוקד.
by