Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

יתוש קדחת הדגני נקרא באנגלית Aedes annulipes. סוגו:

1
שאלה #9432
done

איזה אברון מצומד לתפקודו?

1
שאלה #9433
done

מי מהבאים הוא חקיין מולריאני?

1
שאלה #9434
sentiment_very_satisfied

מה הוא העיקרון הביולוגי שהוא איננו היסוד המרכזי של כל תהליך אבולוציוני:

1
שאלה #9435
sentiment_very_satisfied

מדוע ניתן להסיק כי ישנם יותר מ 30 מיליון מיני חרקים?

1
שאלה #9436
done

אפיתל המעי רגיש לנזקים. איזה מהאיברים הבאים משמש להגנה עליו?

1
שאלה #9437
done

מה ההבדל בין חרקים בעלי גלגול מלא ולבין חרקים בעלי גלגול למחצה?

1
שאלה #9438
done

בהדברה משולבת מקבלים החלטות על סמך ספי פעולה וספים כלכליים. באילו יחידות נמדדים ספים אלו?

1
שאלה #9439
done

היחס בין דבורה זכר לנקבה שהוא אביה ובין דבורה לאביה:

1
שאלה #9440
done

מי מהסדרות הבאות יוצאת דופן?

1
שאלה #9441
done

Yochai Maytal

Yochai Maytal
יותר מ-6 חודשים
חלק טוענים שדווקא הפשפשאים בגלל שהם היחידים פה שהם גלגול למחצה. שתכלס זה גם נכון אבל לא תואם לשחזור. פאקטור בראבאק. (אם הייתי יכול לערוך את השאלה הייתי משנה)
0

Yochai Maytal

Yochai Maytal
יותר מ-6 חודשים
התשובה עודכנה. פשפשאים.
0