Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

יתוש קדחת הדגני נקרא באנגלית Aedes annulipes. סוגו:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

איזה אברון מצומד לתפקודו?

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים הוא חקיין מולריאני?

1
done
by
מיין לפי

מה הוא העיקרון הביולוגי שהוא איננו היסוד המרכזי של כל תהליך אבולוציוני:

1
done
by
מיין לפי

מדוע ניתן להסיק כי ישנם יותר מ 30 מיליון מיני חרקים?

1
done
by
מיין לפי

אפיתל המעי רגיש לנזקים. איזה מהאיברים הבאים משמש להגנה עליו?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין חרקים בעלי גלגול מלא ולבין חרקים בעלי גלגול למחצה?

1
done
by
מיין לפי

בהדברה משולבת מקבלים החלטות על סמך ספי פעולה וספים כלכליים. באילו יחידות נמדדים ספים אלו?

1
done
by
מיין לפי

היחס בין דבורה זכר לנקבה שהוא אביה ובין דבורה לאביה:

1
done
by
מיין לפי

מי מהסדרות הבאות יוצאת דופן?

1
done
by
מיין לפי
by Yochai Maytal
Yochai Maytal 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
חלק טוענים שדווקא הפשפשאים בגלל שהם היחידים פה שהם גלגול למחצה. שתכלס זה גם נכון אבל לא תואם לשחזור. פאקטור בראבאק. (אם הייתי יכול לערוך את השאלה הייתי משנה)
by
by Yochai Maytal
Yochai Maytal 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
התשובה עודכנה. פשפשאים.
by