Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהבאים לא תצפה/ לא מתאים שיהיה בהדברה משולבת או ביולוגית?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Yochai Maytal
Yochai Maytal 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
תשובה ב' סומנה בטעות. אם היתה לי אופציה לערוך פה שאלות הייתי משנה.
by
by Yochai Maytal
Yochai Maytal 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
התשובה עודכנה. ריסוס קלנדרי
by

לסדרות שונות התאמות שונות בכנפיים ובחזה לתעופה. מהו הצמד השגוי?

1
done
by
מיין לפי

נבחרתם להישלח במכונת זמן לאירופה בימי הביניים. המשימה להתגבר על מחלת הדבר. איזה מהפריטים הבאים תקחו אתכם?

1
done
by
מיין לפי

לפרעושים רגלי ניתור בעלי יכולות מרשימות. איזה תהליך ייחודי עובר מעטה הגוף ברגלים אלו?

1
done
by
מיין לפי

איזה הורמון מוצמד לאיבר שמפריש אותו?

1
done
by
מיין לפי

איזה הורמון מדכא את התפתחותם של דיסקים אימגנליים?

1
done
by
מיין לפי

רב עובריות היא תכונה האופיינת ל:

1
done
by
מיין לפי

מהם המדדים להצלחה ביולוגית?

1
done
by
מיין לפי

איזה אזור במערכת העצבים צמוד לתפקידו האמיתי?

1
done
by
מיין לפי

בניתור של נחל נמצאה שפעת מינים נמוכה מאוד ושפעה גבוהה של ימשושים.

1
done
by
מיין לפי