Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

רביד הוא מנהל צוות פיתוח תוכנה. לאור דרישות חדשות שהעלה הלקוח, התכנס הצוות לקבל מספר החלטות חשובות. עם תחילתה של הישיבה פנה רביד לירדן וביקש ממנה להצביע על בעיות וכשלים מיוחדים שהיא יכולה לזהות בכל אחת מההחלטות אשר יתקבלו בישיבה. ממה חושש רביד?

1
שאלה #10312
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

חברה ישראלית צעירה פיתחה מוצר ייחודי לשוק הברזילאי. גרעין החברה מנה מס' מצומצם של מהנדסים שהעדיפו להישאר יחד כגוף מקצועי, על מנת להוזיל את העלויות של החברה ולשמור על ערך מוסף ייחודי. עם זאת, הם רצו לשווק את מוצרם בשוק הברזילאי במינימום עלויות. המבנה הארגוני המתאים ביותר עבור דרישות אלו הוא:

1
שאלה #10313
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

דוד הוא מנכ"ל של חברת סטארט-אפ חדשה ומנהל את עובדיו באופן ישיר. כרגע מונה החברה עשרה עובדים. כולם חברים קרובים של דוד מימי הלימודים המשותפים לדוקטורט במדעי המחשב. העובדים יושבים בדירת סטודיו גדולה ובה עמדות עבודה ניידות. התקשורת היא בעיקר פנים מול פנים. איזה משפט מתאר בצורה הטובה ביותר את מאפייני החברה?

1
שאלה #10314
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תנאי הקבלה ללימודי רפואה קשים ביותר ואילו ללימודי מתמטיקה, כמעט כל מי שמעוניין מתקבל. לאור הידוע לך על לכידות קבוצתית, במצב הנ"ל סביר יותר ש:

1
שאלה #10315
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בחומר הקריאה בנושא תקשורת מתואר ממצא על הקשר בין אנשים שמתפטרים מעבודתם לבין שותפות ברשתות תקשורת בלתי פורמאליות. מהם ממצאי המחקר?

1
שאלה #10316
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

לאחיות במחלקה האונקולוגית לילדים, עבודה קשה מלחיצה ולעיתים קרובות מייאשת ומתסכלת. מדובר בעובדות נעימות וחברותיות, בעלות רגישות ואכפתיות רבה. על פי תיאור זה, ובהתאם לתיאוריית דרך המטרה של האוס, איזה מן המנהלות הבאות היא המנהיגה המתאימה ביותר עבור עובדות אלו?

1
שאלה #10317
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

על פי חומר הקריאה בנושא מנהיגות, אלו התנהגויות מזוהות עם מנהיגים אותנטיים?

1
שאלה #10318
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה מהבאים נכון לגבי סגנון "שב והנח" כפי שמתאר מודל הטווח המלא?

1
שאלה #10319
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

החוקרים לוין ליפיט וויט ערכו מחקר על ילדים שבאו לחוגי אחר הצהריים, והתאימו להם מדריכים בעלי סגנונות מנהיגות שונים. מה מהבאים היא אחת ממסקנות המחקר שלהם?

1
שאלה #10320
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בחומר הקריאה בנושא קבוצות מתואר מחקרם של cohen and roper. במחקר התבקשו משתתפים שחורים ולבנים לשחק יחד. מה ניתן ללמוד מתוצאות הניסוי?

1
שאלה #10321
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!