Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

רביד הוא מנהל צוות פיתוח תוכנה. לאור דרישות חדשות שהעלה הלקוח, התכנס הצוות לקבל מספר החלטות חשובות. עם תחילתה של הישיבה פנה רביד לירדן וביקש ממנה להצביע על בעיות וכשלים מיוחדים שהיא יכולה לזהות בכל אחת מההחלטות אשר יתקבלו בישיבה. ממה חושש רביד?

1
done
by
מיין לפי

חברה ישראלית צעירה פיתחה מוצר ייחודי לשוק הברזילאי. גרעין החברה מנה מס' מצומצם של מהנדסים שהעדיפו להישאר יחד כגוף מקצועי, על מנת להוזיל את העלויות של החברה ולשמור על ערך מוסף ייחודי. עם זאת, הם רצו לשווק את מוצרם בשוק הברזילאי במינימום עלויות. המבנה הארגוני המתאים ביותר עבור דרישות אלו הוא:

1
done
by
מיין לפי

דוד הוא מנכ"ל של חברת סטארט-אפ חדשה ומנהל את עובדיו באופן ישיר. כרגע מונה החברה עשרה עובדים. כולם חברים קרובים של דוד מימי הלימודים המשותפים לדוקטורט במדעי המחשב. העובדים יושבים בדירת סטודיו גדולה ובה עמדות עבודה ניידות. התקשורת היא בעיקר פנים מול פנים. איזה משפט מתאר בצורה הטובה ביותר את מאפייני החברה?

1
done
by
מיין לפי

תנאי הקבלה ללימודי רפואה קשים ביותר ואילו ללימודי מתמטיקה, כמעט כל מי שמעוניין מתקבל. לאור הידוע לך על לכידות קבוצתית, במצב הנ"ל סביר יותר ש:

1
done
by
מיין לפי

בחומר הקריאה בנושא תקשורת מתואר ממצא על הקשר בין אנשים שמתפטרים מעבודתם לבין שותפות ברשתות תקשורת בלתי פורמאליות. מהם ממצאי המחקר?

1
done
by
מיין לפי

לאחיות במחלקה האונקולוגית לילדים, עבודה קשה מלחיצה ולעיתים קרובות מייאשת ומתסכלת. מדובר בעובדות נעימות וחברותיות, בעלות רגישות ואכפתיות רבה. על פי תיאור זה, ובהתאם לתיאוריית דרך המטרה של האוס, איזה מן המנהלות הבאות היא המנהיגה המתאימה ביותר עבור עובדות אלו?

1
done
by
מיין לפי

על פי חומר הקריאה בנושא מנהיגות, אלו התנהגויות מזוהות עם מנהיגים אותנטיים?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים נכון לגבי סגנון "שב והנח" כפי שמתאר מודל הטווח המלא?

1
done
by
מיין לפי

החוקרים לוין ליפיט וויט ערכו מחקר על ילדים שבאו לחוגי אחר הצהריים, והתאימו להם מדריכים בעלי סגנונות מנהיגות שונים. מה מהבאים היא אחת ממסקנות המחקר שלהם?

1
done
by
מיין לפי

בחומר הקריאה בנושא קבוצות מתואר מחקרם של cohen and roper. במחקר התבקשו משתתפים שחורים ולבנים לשחק יחד. מה ניתן ללמוד מתוצאות הניסוי?

1
done
by
מיין לפי