Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה ההבדל בפעולת ההחייאה בילדים ממבוגרים?

1
done
by
מיין לפי

מה הדרך לטיפול בצניחת בסיס הלשון?

1
done
by
מיין לפי

בזמן החייאה בשתיים, אשר יעילה כפליים ,מתי ניתן להחליף בין המעסה למנשים ?

1
done
by
מיין לפי

באילו מין המקרים אפסיק לבצע החייאה?

1
done
by
מיין לפי

הנחת תחבושת אישית על שט"ד באמה והתחבושת מאדימה מה ?תעשה

1
done
by
מיין לפי

במהלך טיפול בחולה סוכרת נמדד ערך של dl/50mg . במה תחשוד?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

במהלך משחק הבחנתם כי גבר כבן 30 ,עם מצוקה נשימתית ניכרת. בבדיקתכם השחקן בהכרה מלאה, נושם 28 נשימות בדקה, ניתן לשמוע קולות של צפצופים מלויים בנשימתו. בנוסף מציין כי משתמש במשאף וונטולין. דופק 120 פעימות לדקה, לחץ דם 120/70 .במה תחשוד וכיצד תטפל?

1
done
by
מיין לפי

בכל חולה עם שינויים במצב ההכרה אלו מן הבדיקות הבאות חשוב לבצע?

1
done
by
מיין לפי

בת 50 חשה בחולשה קיצונית בפלג גופה הימני, מלווה בסחרחורת, טשטוש בראייה וחוסר שיווי משקל שהחלו בפתאומיות חצי שעה טרם פגישתכם. במה תחשוד?

1
done
by
מיין לפי

כיצד תנחי/ה קרוב משפחה המלין כי לדעתו ילדו מתכווץ בשל חום גבוה. מהו הטיפול המומלץ?

1
done
by
מיין לפי