Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הבחנת בגבר בן 85 עם קוצר נשימה חריף. ברקע, מעשן כבד ומטופל במחולל חמצן באופן קבוע. בבדיקתך: בהכרה מלאה, טכיפנאי 28 נשימות בדקה, חיוור ומזיע, טכיקרדי עם 110 פעימות לדקה, דופק לא סדיר ולחץ הדם של 110/60 במה תחשוד?

1
done
by
מיין לפי

נקראת לטפל בתינוק כבן שנה עם ברדיקרדיה של 30 פעימות בדקה וסימני פרפוזיה לקויה, ללא שיפור לאחר ביצוע הנשמה מסייעת באמצעות מפוח הנשמה )אמבו(.כיצד תטפל בנפגע?

1
done
by
מיין לפי

מהו טווח הדופק התקין במבוגר?

1
done
by
מיין לפי

מהו טווח לחץ הדם הסיסטולי התקין במבוגר?

1
done
by
מיין לפי
by לובי לייף
לובי לייף 0 נקודות · לפני 5 חודשים
מוניטין: 1
לפי אתר כללית התשובה הנכונה היא 80-120
by
by לובי לייף
לובי לייף 0 נקודות · לפני 5 חודשים
מוניטין: 1
טעות במה שנכתב לחץ דם סיסטולי נכון 90-140
by

נקראת לגברת בת 65 שמפרכסת. הנך מבחין בגברת מחוסרת הכרה, עם פרכוס כללי "טוני- קלוני"בארבעת הגפיים וביציאת קצף מהפה. מהו הטיפול במהלך הפרכוס?

1
done
by
מיין לפי