Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באילו מודלים נתמקד בסמסטר

1
done
by
מיין לפי

למה סימולציה זה דבר טוב?

1
by
מיין לפי

סימולציה עדיפה על פני מודל אנליטי מכיוון שלרוב הינה קלה ליישום

1
done
by
מיין לפי

שעון סימולציה מבוססת אירועים ימשיך להתקדם גם כאשר רשימת האירועים ריקה

1
done
by
מיין לפי

שפות סימולציה מוכרות

1
done
done
done
by
מיין לפי

מהם יתרונות הסימולציה?

1
by
מיין לפי

מהם חסרונותיה של הסימולציה?

1
done
by
מיין לפי

איזה סוג מודל הוא מונטה קרלו?

1
done
אלגוריתמי מונטה־קרלו הם אלגוריתמים חישוביים שמגרילים מספרים אקראיים מספר גדול של פעמים ומבצעים חישובים על המספרים שהוגרלו. לעתים קרובות משתמשים באלגוריתמי מונטה־קרלו כדי לבצע סימולציות על מערכות פיזיקליות או מתמטיות מורכבות. השימוש העיקרי בהם הוא כדי לפתור בעיות שאינן ניתנות לפתרון מתמטי מדויק, או כדי לחסוך בכוח חישוב . אלגוריתמים אלו מוצלחים במיוחד עבור מערכות שבהם יש הרבה דרגות חופש שתלויות אחת בשנייה, כמו בהידרודינמיקה , מבנים תאיים ובפיזיקת חלקיקים. שימוש נוסף חשוב שנעשה בהם הוא לצורך חישוב אינטגרלים רב ממדיים.
by
מיין לפי

מהו החיסרון המרכזי בשיטת מונטה קרלו?

1
done
נובע מטעות התקן של ממוצע המדגם המשמשת בדרך כלל כאינדיקציה לרמת הדיוק של המודל היות וטעות התקן של ממוצע המדגם יורדת באיטיות רבה ככל שמספר המסלולים עולה (n במכנה -> מקטין את גודל הסטייה).
by
מיין לפי

קיים קשר בין זמן הריצה של תכנית הסימולציה על המחשב לבין הערך של שעון הסימולציה.

1
done
מצב המערכת בכל רגע נתון מוגדר גם על ידי הזמן שחלף (במודל) מאז שהופעל • ה"שעון" הוא משתנה מצב מיוחד • יחידות המידה בהן הזמן נמדד אינן חשובות אך נוח בד"כ להחזיק את כל הפרמטרים ואת משתנה השעון באותן יחידות
by
מיין לפי