Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ממה מורכבת אבקת אפיה?

1
done
by
מיין לפי

ניתן להמיר סודה לשתיה לאבקת אפיה (יחס 1:1) אבל לא ההפך

1
done
by
מיין לפי

מהם שלבי האפייה?

1
done
by
מיין לפי

מה אינה סיבה אפשרית לקריסת עוגה בחושה?

1
done
by
מיין לפי

באיזו טמפרטורה השמרים מתים?

1
done
by
מיין לפי

מה מייצרים השמרים בפעילות אנאירובית?

1
done
by
מיין לפי

ממה שמרים לא עלולים למות?

1
done
by
מיין לפי

מה יחס ההמרה בין שמרים לחים ליבשים?

1
done
by
מיין לפי

מה תפקיד המלח בתוספת לשמרים?

1
done
by
מיין לפי

מה לא משפר אפייה של לחם?

1
done
by
מיין לפי