Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה המרכיב של ההתנהגות לפי הגדרת הפסיכולוגיה ?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

איזה סוג של פסיכולוג מסתכל על הגורמים המשפיעים בעבודה ?

1
done
by
מיין לפי

לאיזה מטרות מענף הפסיכולוגיה מתאר פסיכולוג כיצד יגיב מטופל מהתפטרותו מהעבודה ?

1
done
by
מיין לפי

בשנה האחרונה המטופלת אוכלת ללא הפסקה ועלה 15 ק"ג. איזו גישה תסביר את ההתנהגות שלה בכך שהיא מרגישה תסכול רב מחייה ?

1
done
by
מיין לפי

לפי תסמונת ההסתגלות הכללית של סיליה מהו השלב שבו יש מצב של התמודדות והסתגלות גופנית תוך ניסיון לצמצום איום או הנזק ?

1
done
by
מיין לפי
by Moran Hant
Moran Hant 0 נקודות · לפני 3 חודשים
מוניטין: 1
טעות כתיב, שלב ההתנגדות
by

לפי תסמונת ההסתגלות הכללית של סיליה מהו השלב שבו ישנן תקופות קצרות של עוררות גופנית המכינה את הגוף לפעילות נמרצת

1
done
by
מיין לפי

לפי המודל של לזרוס ופולקסמן כיצד נקראת הערכה שבוחנת את האמונה של הפרט לגבי נזק אפשרי שהסטרסור יכול להביא איתו ?

1
done
by
מיין לפי

לפי המודל של לזרוס ופולקסמן כיצד נקראת הערכה שהפרט בוחן את הנגישות של משאבים חיציוניים או פנימיים

1
done
by
מיין לפי

אח שנמצא במשמרת ארוכה ולא אכל מזמן ,מבקש לצאת להפסקה כדי לאכול . לפי התאוריה של פרויד מדובר על

1
done
by
מיין לפי

המטופלת מאמינה שיש לה יכולות התמודדות ריגשיות גבוהות ולכן היא תנצח את המחלה. לפי תיאורית העצמי של ג'יימס איזה מרכיב בחווית העצמי שלה מתואר ?

1
done
by
מיין לפי