Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תסמונת דאון נקראת גם טריזומיה 21 הינה טריזומיה הנפוצה ביותר

1
done
by
מיין לפי

אי הפרדה במיוזה אחת או שתיים יכולה להוביל לטריזומה או מונוזומיה

1
done
by
מיין לפי

מתי מתרחש תהליך השחלוף ?

1
done
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 523
ברופרפראזה של מיוזה 1
by

בסיומו של תהליך המיוזה

1
done
by
מיין לפי

תסמונת אדוארד הינה טריזומיה בנשים בלבד היות ובה יש כרומוזום X עודף

1
done
by
מיין לפי

טלופאזה הוא השלב במיוזה בו נוצרים מחדש קרומי הגרעין

1
done
by
מיין לפי

הכרומוזומים מוכפלים לשתי כרומטידות דומות בשלב האינטרפאזה שהינו הכנה למיטוזה ומיוזה

1
done
שלב האיטרפאזה כולל בתוכו את G1, S, G2- כולל את ההגדלה והשכפול( S-סינטזה) אחריו יש את המיטוזה- שזה החלוקה
by
מיין לפי

בחלוקת המיוזה הראשונה נפרדות הכרומטידות של כל כרומוזום זו מזו

1
done
by
מיין לפי

כרומוזומי המין מתפקדים כ " הומולוגיים " במיוזה

1
done
by
מיין לפי

תסמונת טרנר היא דוגמה למונוזומיה אצל נקבה בלבד

1
done
by
מיין לפי