Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כל כמה זמן מומלץ לעשות בדיקת PAP לאישה מעל גיל 25?

1
done
by
מיין לפי

מה הסיכון לילוד שנולד לאמא עם כלמידיה?

1
done
by
מיין לפי

למה גורם וירס הפפילומה?

1
done
by
מיין לפי

עבור מה משמשת PAP כבדיקת סקר?

1
done
by
מיין לפי

למה יגרום PID- דלקת באגן חוזרים?

1
done
by
מיין לפי

מה המשמעות של עלייה בטמפרטורה במעקב חום גוף בסיסי based body temperature-

1
done
by
מיין לפי

איזה סיבוך עלול להיגרם ליילוד, בעקבות זיהום לא מטופל בכלמידיה בהיריון?

1
done
by
מיין לפי

איזה תופעה הינה פיזיולוגית לתקופת משכב לידה?

1
done
by
מיין לפי

איזה תרופה משמשת לתמיכה לוטאלית luteal support?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הוא הגורם סיכון ל- PPROM?

1
done
by
מיין לפי