Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי התנוחה המומלצת לחולה בשלב הפרוגרסיבי בהלם?

1
done
by
מיין לפי

מהו המיקום שבו עושים נקז ?

1
done
by
מיין לפי
by Carmit Leon
Carmit Leon 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
תלוי איזה ניתוח
by

. מה יהיה בפריטוניטיס?

1
done
by
מיין לפי

למה נותנים Duphalac (lactulose( באנצפלופתיה כבדית?

1
done
by
מיין לפי

. מה נכון לגבי הפטיטיס b?

1
done
by
מיין לפי

איך יראה מטופל עם sliding hernia?

1
done
by
מיין לפי

מה יכול לגרום ל-cor pulmonale?

1
done
by
מיין לפי

מה המטרה בניקוז בפניאומוטורקס?

1
mood
by
מיין לפי

. מה קורה בשלב הפיצוי של הלם תת נפחי?

1
done
by
מיין לפי

. מה הטיפול לדימום מדליות בושט?

1
done
by
מיין לפי