Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי התנוחה המומלצת להשכבת מטופל לניתוח קשירת טחורים?

1
done
by
מיין לפי

מבין התרופות הבאות, איזו תרופה תדריך מטופל להמשיך וליטול בבוקר הניתוח?

1
done
by
מיין לפי

כיצד קרויה פרוצדורה ניתוחי שמטרת לפתור בעיה בריאות על ידי תיקון או הסרה של הגורם?

1
done
by
מיין לפי

מהי הפעולה שעל המטופל לבצע לפני שחרורו מחדר התאוששות לביתו לאחר ניתוח ?

1
done
by
מיין לפי

מהו משך הזמן שבו יימצא טרופונין ברמה גבוהה בדם, בזמן התקף לב חריף?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים מאפיין הולכה בבלוק מסוג Complete T AV Block?

1
done
by
מיין לפי

מהו משך הטיפול האנטיביוטי במחלת Infective Endocarditis?

1
done
by
מיין לפי

מהו קוצב מסוג VVI?

1
done
by
מיין לפי

ממה מורכבת וגיטציה (vegatation)?

1
done
נערך לפני 3 שנים
by
מיין לפי

איזה סיבוך עלול להתפתח ב-48 שעות ראשונות אצל מטופל לאחר ניתוח מעקפים?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Carmit Leon
Carmit Leon 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
ספסיס לא מתאים ב48 שעות אלא בשלב מאוחר יותר. אבל באי נגה כתוב היפוטנשיין
by