Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בביצוע התרגיל פרפר (cable cross over) עם פולי עליון, השרירים המייצבים בעמוד השדרה הם:

1
done
נערך לפני 3 שנים
by
מיין לפי

מתאמן מתיישב על מכונת הפרפר הפוך (בית החזה צמוד לכרית וזרועותיו בגובה הכתף) ומבצע את תנועת הפרפר:

1
done
by
מיין לפי

בתרגיל ה- squat:

1
done
by
מיין לפי

מתאמן בעל ותק של שנה, מבקר פעמיים בשבוע בחדר הכושר, ציין את מספר הסטים שרצוי יבצע לכל קבוצת שרירים בשבוע?

1
done
by
מיין לפי

בתרגיל pull over עם משקולת יד, מרגיש המנוי החדש כי שריר ה- triceps פועל, הסיבה לכך היא:

1
done
by
מיין לפי

באיזה תרגיל דלתא אחורי - Posterior deltoid משמש כמייצב (stabilizer)?

1
done
by
מיין לפי

זמן מנוחה בין סט לסט באימון משקולות הוא:

1
done
by
מיין לפי

ביצוע התרגיל- "בשכיבה קרוב שכמות עם משקוליות יד"

1
done
by
מיין לפי

סמן את התשובה הנכונה בהתייחס לתרגיל "חתירה בישיבה עם פולי תחתון"

1
done
by
מיין לפי

בתרגיל Squat שריר ה - Ila psoas:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי