Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בעלקת הבילהרציה, שלב הרביה המינית מתרחש

1
done
by
מיין לפי

מערכת ההובלה של השלשול(תולעים טבעתיות)

1
done
by
מיין לפי

ברביה של השלשול

1
done
by
מיין לפי

המוצא העוברי של השרירים מ-:

1
done
by
מיין לפי

מיתר הגב של בעלי מייתר מתפתח מ-:

1
done
by
מיין לפי

הקשקשים של הזוחלים העכשווים אינם:

1
done
done
by
מיין לפי

אצל העופות הזרמת האוויר הטרי ועשיר בחמצן לראות נעשית בעזרת:

1
done
by
מיין לפי

לכרישים יכולת קליטת שדות חשמליים חלשים. זה נעשה על ידי:

1
done
by
מיין לפי

מה קורה בפרוקי הרגליים:

1
done
by
מיין לפי

היתרון האבולוציוני העיקרי שהתקבל מגולגולת דיאפסידה (diapsid) אצל הזוחלים הייתה:

1
done
by
מיין לפי