Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

התולעים העגולות/חוטיות/נמטודות קרובות יותר ל-:

1
done
by
מיין לפי

חלזון השדה יורה חיצים במפגש עם חילזון אחר:

1
done
done
done
by
מיין לפי

אצל החולייתנים הפרימיטיביים הלסת התחתונה התפתחה מ-:

1
done
by
מיין לפי

התפקיד של האנדוסטיל אצל בעלי המתר הפרימיטיביים הוא:

1
done
by
מיין לפי

בעלקת הבילהרציה Schistosoma

1
done
by
מיין לפי

הביצה האמניותית (שפיר) קיימת רק אצל הצאצאצים של הזוחלים

1
done
by
מיין לפי

קליטת החמצן בפרוקי רגליים נעשית באמצעות

1
done
by
מיין לפי

הטיפלוסול (typhlosole) אצל שלשול האדמה משמש ל-:

1
done
by
מיין לפי

היציאה ליבשה (של הדו חיים) השפיעה על איברי החישה

1
done
done
done
by
מיין לפי

בדו חיים הופיעו:

1
done
by
מיין לפי