Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה הפיק של ALL?

1
done
by
מיין לפי

לימפומה אקוטית, באיזה גיל נפוצה?

1
done
by
מיין לפי

מהי הממאירות הנפוצה ביותר בילדים?

1
done
by
מיין לפי

שיפור סיכויי ההחלמה ממאירויות המטולוגיות בשנים הבאות יכול להיגרם מ:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי AML?

1
done
by
מיין לפי

לגבי הודג'קין, מה נכון?

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לגבי פליקולר לימפומה

1
done
לימפומה פליקולרית- מוגדרת על ידי מניעה של אפופטוזיס. יש בה טרנסלוקציה ב BCL2 שמאוד קשור למניעת אפופטוזיס. מהסיכום של איתי
by
מיין לפי

כאשר ביצעו בדיקה של מיקרו אר אי של תת אוכלוסיות של דפיוס-בי-סל-לימפומה DLBLC בין איזה תתי קבוצות היא יכולה להבחין (של תאי B)

1
done
by
מיין לפי

מה יוצר שונות בנוגדנים?

1
done
by
מיין לפי

איזה חומר הוסיפו לכימותרפיה כך שהטיפול הפך למצליח יותר?

1
done
by
מיין לפי