Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בדיקה לזיהוי מחלה נדירה (הסתברות 0.0001) מדויקת ב 95%. בהינתן תוצאה חיובית בבדיקה, רוב האנשים יעריכו את הסבירות שהאדם אכן חולה

1
done
by
מיין לפי

בספר של כהנמן (לחשוב לאט לחשוב מהר) הוא מציין כי תוכניות הן התרחישים של המקרה הטוב ביותר (Best case scenarios). מה החשש במקרה כזה?

1
done
by
מיין לפי

3. מבין הבאים, מה מהווה דוגמא לתופעת הרגרסיה לממוצע?

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין המודלים הבאים מתאר איך אנשים מחליטים בפועל?

1
done
by
מיין לפי

איזה הגדרה מבין הבאות מתארת את המודל הפרסקריפטיבי?

1
done
by
מיין לפי

מה תואם את המודל נורמטיבי במקרה של עלות שקועה?

1
done
by
מיין לפי

במחקרים על משחק האולטימטום נמצא שהמקבל לא מסכים לקבל סכומים נמוכים, כמו גם המחלק. למקבל חשוב יותר שיתנהגו בצורה הוגנת כלפיו (מעדיף שגם הוא וגם המחלק לא יקבלו כסף בכלל) מאשר לקבל סכום נמוך של כסף. לאיזה מודל התנהגות זו קשורה?

1
done
by
מיין לפי

מבין הדוגמות הבאות, איזו מתארת החלטות רציפות?

1
done
by
מיין לפי

מתי אנו מקבלים החלטה במצבי סיכון?

1
done
by
מיין לפי

דן מעדיף שווארמה על פני המבוגר, והמבוגר על פני פלאפל. בהתלבטות מה להזמין לארוחת הצהריים, בחירה של איזה מאכל תמחיש את ההפרה של עקרון הטרנזיטיביות?

1
done
by
מיין לפי