Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שאלה 41 מה המרחק בין האלמנטים של חיבור העוגנים לבין קיר המבנה בפיגום שגובהו 8 מ'? (עמוד 135פ44 הספר הצהוב )

1
done
by
מיין לפי

שאלה 42 מה ההגדרה החוקית של אזן תיכון במעקות בטיחות של פיגומים? (עמוד 122 פ10 הספר הצהוב)

1
done
by
מיין לפי

שאלה 43 הגובה המרבי (המקסימלי) המותר של פיגום עצמאי בשטח הפתוח באתר בנייה: (עמוד 143 פסקה 54 ד' הספר הצהוב)

1
done
by
מיין לפי
by Ido Katz
Ido Katz 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 50
יש לשים לב ולא להתבלבל ! שבתוך האתר בשטח *סגור* זה פי 4 ! מצורף תקן (ה) גבהו של פיגום הנמצא במקום סגור ומוגן מפני השפעת רוחות או מזג אויר, יכול לעלות על האמור בתקנת משנה (ד) אך לא יעלה על המידה הקטנה ביותר של בסיסו כפול ארבע.
by
by isamal Krinawi
isamal Krinawi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
אתה בטוח אני בודק אצלי בספר נראה אתה כן צודק
by
by isamal Krinawi
isamal Krinawi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
התשובה היא א אם אתה בטוח תעשה נימוק
by

שאלה 44 פועל עובד על הקיר שגובהו יותר מ- 2 מ'. על מי מוטלת האחריות לבטיחותו של הפועל?

1
done
by
מיין לפי

שאלה 45 על-פי דרישות החוק, בהתקנת פיגום שלוח, אורך של הקורה בתוך המבנה לא יהיה קטן: (עמוד 148 פסקה 66 ב' +אויר הספר הצהוב)

1
done
by
מיין לפי

שאלה 46 על-פי דרישות החוק, מידות חתך הרוחב של אזן יד במעקות בטיחות חייבות: (עמוד 122 פסקה 10 א הספר הצהוב)

1
done
by
מיין לפי

שאלה 47 על-פי דרישות החוק, גובהו של אזן יד בפיגום זקיפים יהיה: (עמוד 122 פסקה 10 א הספר הצהוב)

1
done
by
מיין לפי

שאלה 48 פיגומים ניידים מותר לשנע באתר: (עמוד 144 פסקה 55 הספר הצהוב)

1
done
by
מיין לפי
by Shlomo Abrahami
Shlomo Abrahami 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 70
תשובה נכונה ג'
by
by Siel Sofer
Siel Sofer 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תשובה ד
by
by גבריל אבו גאנם
גבריל אבו גאנם 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ג
by
by גבריל אבו גאנם
גבריל אבו גאנם 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ג
by
by Siel Sofer
Siel Sofer 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ד זו התשובה לפי התקנות , אין בתקן את התשובה של סעיף ג
by
by isamal Krinawi
isamal Krinawi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
תשובה ד
by
by isamal Krinawi
isamal Krinawi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
ד
by
by Rami Marciano
Rami Marciano 0 נקודות · לפני חודשיים
מוניטין: 1
ג
by

שאלה 49 על-פי החוק, מנהל העבודה יבדוק את הפיגומים: (עמוד 126 פסקה 20 א' הספר הצהוב )

1
done
by
מיין לפי

שאלה 50 בינואר 1986 השתנו דרישות האחזקה והשימוש בכלים לשיקוע פינים. באילו כלים לשיקוע פינים אסור להשתמש? (עמוד 347 הספר הצהוב )

1
done
by
מיין לפי