Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

המערכת הפרלמנטרית ההודית נבדלת מהמערכת הפרלמנטרית הבריטית בכך ש:

1
done
by
מיין לפי

המפלגות בארצות הברית מתאפיינות ב:

1
done
by
מיין לפי

מבין המדינות הבאות איזה מדינה היא הקרובה ביותר לדגם של מדינה כושלת?

1
done
by
מיין לפי

באילו המדינות ניתן לגרום להתפטרות ראש הרשות המבצעת בקלות הרבה ביותר?

1
done
by
מיין לפי

בצרפת לא קיימת בקרה חוקתית

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

אילו אמצעים ננקטו בגרמניה על מנת להבטיח יציבות דמוקרטית עם הקמת הרפובליקה המערב גרמנית לאחר מלחמת העולם השנייה

1
done
by
מיין לפי

על פי החוקה הודו היא מדינה

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בגרמניה אחוז החסימה לפרלמנט הוא

1
done
by
מיין לפי

הפרלמנט בהודו הוא פרלמנט

1
done
by
מיין לפי

השסעים המרכזים ביותר של ניגריה הם

1
done
by
מיין לפי