Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באילו מהמדינות הבאות הזמינות של הנפט מהווה כיום או היוותה בעבר אתגר לדמוקרטיזציה של המשטר?

1
done
by
מיין לפי

דה גול הנהיג את המפלגה

1
done
by
מיין לפי

חוקת ארהב לא שונתה מאז חתימתה בשנת 1789

1
done
by
מיין לפי

כלקח מנפילת רפובליקת ווימאר בית המשפט העליון בגרמניה מאשר את ההסכמים בין המפלגות לפני כינון ממשלה חדשה

1
done
by
מיין לפי

באיזה מדינה הבחירות לבית התחתון מתקיימות בדרך כלל בשני סבבים?

1
done
by
מיין לפי
by Rebecca Ditcher
Rebecca Ditcher 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
התשובה כתובה בשאלה
by
by Shlomi Yerushalmi
Shlomi Yerushalmi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ממליץ לסגנן ככה גם מחר בבוחן
by

החוקה הניגרית קובעת כי הנשיא חייב להיות מבני הדרום ואילו סגן הנשיא מבני הצפון

1
done
by
מיין לפי

באיזו מדינה קיימת שיטת בחירות מעורבת לפרלמנט

1
done
by
מיין לפי

בחירות רובית לבית התחתון בסבב אחד ניתן למצוא

1
done
by
מיין לפי

הודו מתייחדת בכך שהיא אחת המדינות הפוסט קולוניאליות היחידות ששימרו משטר דמוקרטי

1
done
by
מיין לפי

מה מאפשר את המשטר הסיני

1
done
by
מיין לפי