Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לאיזה זוג בסיסים יש 3 קשרי מימן?

1
done
by
מיין לפי

מי הם קבוצת הפורינים- בעלי שתי טבעות חנקניות. שאינם הם קבוצת הפירמידינים-?

0.83
done
done
by
מיין לפי

שני גדילי ה-DNA צריכים לשמור על מרחק קבוע אחד מן השני. לכן, נקבעו זוגות קבועים, שבכל זוג- נוקליאוטיד אחד פוריני ונוקליאטיד שני פירמידיני.

1
done
by
מיין לפי

מה נכון להגיד על מולקולה 2?

1
done
by
מיין לפי

מה הסיק גריפתס מהניסוי שלו?

1
done
by
מיין לפי

גרגור מנדל(1865) – מדען פולני שייך לכנסיה ומתמטיקאי. התעניין בהכלאאת צמחים. ניסה למצות תכונות בין הורה לצאצא ולמצוא חוקיות בהעברת התכונה. על ידי יצירת קווים טהורים והכלאת פרטים מקווים אלה ניתן היה לראות שחלק מהתכונות נשארו וחלק לא מתבטאות, היחס בין התכונות נשאר זהה. יצא מנדל בעקבות המחקר עם 3 חוקים :

1
done
done
done
by
מיין לפי

מי אמר: "כלל המינים יש התפתחות איטית בת מליוני שנים שיצרה שינויים מאסיביים בהתאם לתנאי הסביבה שמתבטאים בכל פרט ופרט. לכולם מוצא/אב קדמון משותף וזה קרה מזמן וממשיך לקרות גם היום."

1
mood
by
מיין לפי

צ'ארלס דרווין – 1859. כושל בתור כומר. כושל בתור רופא. נשלח למשלחת חקר מסביב לעולם בכדי לאסוף דגימות של אורגניזמים(בע"ח בעיקר) בכדי להעשיר את ידע הממלכה הבריטית. בחזרתו מהטיול החל לעבוד על התיאוריה של מוצא המינים באמצעות הברירה הטבעית. מה הסיק?

1
done
by
מיין לפי

פרדפריך מיישר ( 1869)- רופא במקצועו , לקח תא דם לבן מתחבושת, הוציא את הגרעינים מהתאים ועל ידי הוספת חומצה ראה כי יש משקע לבן – קרא לחומר זה נוקלאין – חומר מועשר בזרחן אך ללא גופרית והסיק כי?

1
done
by
מיין לפי

וולטר פלמינג (1882) – חקר הליך מיטוזה. צבע תכולת תא באנילין והבחין בצביעה אחידה של הגרעין , זיהה לאחר זמן מה מאין סרטים שהסתדרו בשורה במרכז התא וחצי הלכו לתא חדש וחצי נשארו בתא הקודם. גרם לאישוש התיאוריה של מנדל. ואמר?

1
done
by
מיין לפי