Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהאיורים מתאר את הגישה השגויה ואיזה את גישה הנכונה לגבי התפתחות המוח?

1
done
by
מיין לפי
by David Griver
David Griver 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הneural doctrine זה משהו אחר, לא הגישה האבולוציונית הנכונה
by
by Mor Atzmon
Mor Atzmon 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
V
by

כיצד מסבירים את העובדה שלמרות עליה משמעותית בנפח המוח בין זנים שונים העליה בקישוריות יותר מתונה?

1
done
by
מיין לפי

מה מההבאים הוא התפקיד של מערכת העצבים?

1
mood
by
מיין לפי

התאם בין סוג הנוירון למספרו

1
done
by
מיין לפי

איפה לרוב נמצא נוירונים יוניפולארים?

1
done
by
מיין לפי

התאם בין הנוירון לסוגו

1
done
by
מיין לפי

איזה סוג של נוירון זה ואיפה נמצא נוירון מסוג זה?

1
done
by
מיין לפי

התאם בין הנוירון לחלוקה התפקודית שלו

1
done
by
מיין לפי
by David Griver
David Griver 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
נראה לי שהתבלבלת בסדר פה
by
by Mor Atzmon
Mor Atzmon 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
V
by

אילו תאים יוצרים את המיאלין במערכת העצבים המרכזית?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין אוליגודנדרוציטים לתאי שוואן?

1
done
by
מיין לפי