Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

התאם בין המעבר למיקומו

1
done
by
מיין לפי

הפתחים בחדר הרביעי הם:

1
done
by
מיין לפי

איפה נוצר רוב ה-CSF?

1
done
by
מיין לפי
by David Griver
David Griver 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
אני חושב שזאת שאלה מוזרה קצת - הCSF נוצר מהchoroid plexus אבל הם בעצמם בתוך החדרים, ואני חושב שהרוב נוצר בחדרים הלטרליים אבל אולי אני טועה
by

יצור ה-CSF הוא תהליך אקטיבי

1
done
by
מיין לפי

תאר את מסלול ההיווצרות של ה-CSF

1
done
by
מיין לפי

מה הסיבה הנפוצה ביותר להידרוצפלוס?

1
done
by
מיין לפי

מאיזו רקמה נוצרת מערכת העצבים?

1
mood
by
מיין לפי

איזה איבר מוחי נוצר בעובר כ-16 יום לאחר ההפריה?

1
done
by
מיין לפי

מה נוצר מה-neural crest בתחילת השבוע השלישי להריון?

1
done
by
מיין לפי

הסגירה של ה-neural tube הינה סימטרית:

1
done
by
מיין לפי