Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי ההגדרה המתאימה ביותר לשדה מפתח?

1
done
by
מיין לפי

מהו ERD?

1
done
by
מיין לפי

מפתח ראשי חייב להיות?

1
done
by
מיין לפי

למה לא יכול לשמש מחסן נתונים?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים אינו מזהה חד חד ערכי?

1
done
by
מיין לפי

קובץ הוא:

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים לא נכון לגבי מחסן נתונים?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים נכון לגבי DBMS?

1
done
by
מיין לפי

מהי DBMS ולמה היא משמשת?

1
done
by
מיין לפי

מנכ״ל חברת מקדונלדס אחראי על סניפי החברה, החברה משתמשת במערכות מידע, כדי לאסוף את כל הנתונים הנוגעים להתפתחות החברה מה הייתם מציעים למנכ״לֹ לעשות כדי לאסוף את הנתונים ההכרחיים.

1
done
by
מיין לפי