Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במערכות קבצים מסורתיות, קיימת התקלה האופיינית:

1
done
by
מיין לפי

למה צריך מערכת לניהול בסיס נתונים? (DBMS)

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה מהבאים אינו מהווה בעיה במערכות קבצים מסורתיות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

סמן את התשובה המגדירה בצורה המדויקת ביותר DBMS:

1
done
by
מיין לפי

מה אינו מגדיר DBMS?

1
done
by
מיין לפי

מהו DBMS?

1
done
by
מיין לפי

מהו בסיס נתונים?

1
done
by
מיין לפי

אני בעלים של חברה המנסה לייצר מאגר נתונים לייעול ושיפור החברה. כיצד DBMS לא יוכל לשרת אותי?

1
done
by
מיין לפי

הDBMS

1
done
by
מיין לפי

בשביל מה צריך DBMS?

1
done
by
מיין לפי