Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מבין בעלי החיים – זה שיש לו בלטות עור המגוונות ביותר מבחינה תפקודית הוא:

1
done
by
מיין לפי

ההתפתחות של 4 גפיים אצל החולייתנים היבשתיים הינה תכונה:

1
done
by
מיין לפי

בל החד תאים בעלי תנועה נעים על ידי:

1
done
by
מיין לפי

אצל הצורבים נמצא:

1
mood
by
מיין לפי

מקור המזון של האלמוגים בריף:

1
mood
by
מיין לפי

אצל בעלי חיים השייכים לפרוטוסטומיה (protostomia) הפה הקדום העוברי (בלסטופור):

1
done
by
מיין לפי

הסרטנים נושמים בעיקר בעזרת:

1
done
by
מיין לפי

העכבישים והעקרבים נושמים בעיקר על ידי:

1
done
by
מיין לפי
by ברית ניר
ברית ניר 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 11
ראות ספר או טרכאות
by

בגלל הפיתול של הגוף, החלזונות המודרניים אבדו את:

1
mood
by
מיין לפי

תפקידם של תאי רביד אצל ספוגים:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי