Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

עיקרון מרכזי בדיאטת הפרדת המזונות

1
done
by
מיין לפי

לפי דיאטת הפרדת המזונות האיברים בהם תהיה בעיה בעיכול הם הקיבה והתריסריון

1
done
לא נכון מה עם הפה?
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

כמה קלוריות יש ב-20 גרם חלבון?

1
done
by
מיין לפי

מי מבין הבאים הוא פחמימה מורכבת?

1
done
by
מיין לפי