Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ההבדל העקרי בין ROI ל- BVIT הוא:

1
done
by
מיין לפי

מנהל מערכות מידע בארגון מסוים, רוצה להעלות את רמת אבטחת המידע. כצעד ראשון הוא רוצה לשפר רק את בקרת הגישה. מה מהצעדים הבאים סביר הוא עשוי לעשות כחלק מצעד זה?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאות היא תועלת מוחשית לארגון ?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין DRP ל BCP ?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהו יתרון וחסרון אפשריים במדיניות של "אתר חם" כתוכנית התאוששות ?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הוא טבעת אבטחה (אבטחת מידע)?

1
sentiment_very_satisfied
done
done
by
מיין לפי

לפי מה נהוג לחלק את גורמי הסיכון של IS?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה ההבדל בין מרכז עלות למרכז רווח (בנוגע לIT) ?

1
done
by
מיין לפי

בנק מרכזי בעל סניפים רבים ושוק לקוחות רחב יתחזק בד"כ:

1
done
by
מיין לפי

מהו תפקידו של הFIREWALL?

1
done
by
מיין לפי