Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ההבדל העקרי בין ROI ל- BVIT הוא:

1
שאלה #14468
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מנהל מערכות מידע בארגון מסוים, רוצה להעלות את רמת אבטחת המידע. כצעד ראשון הוא רוצה לשפר רק את בקרת הגישה. מה מהצעדים הבאים סביר הוא עשוי לעשות כחלק מצעד זה?

1
שאלה #14477
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה מהבאות היא תועלת מוחשית לארגון ?

1
שאלה #14478
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה ההבדל בין DRP ל BCP ?

1
שאלה #14479
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהו יתרון וחסרון אפשריים במדיניות של "אתר חם" כתוכנית התאוששות ?

1
שאלה #14480
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה מהבאים הוא טבעת אבטחה (אבטחת מידע)?

1
שאלה #14481
done
done
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

לפי מה נהוג לחלק את גורמי הסיכון של IS?

1
שאלה #14482
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה ההבדל בין מרכז עלות למרכז רווח (בנוגע לIT) ?

1
שאלה #14483
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בנק מרכזי בעל סניפים רבים ושוק לקוחות רחב יתחזק בד"כ:

1
שאלה #16834
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהו תפקידו של הFIREWALL?

1
שאלה #16847
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!