Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

"עצור, עצור בטרם תעבור!" כך אמר השוטר ברגע הפריצה לדירתו המעופשת של תומר באמצע הלילה. "יש לנו צו לעצור אותך בגין ביצוע SNIFFING". תומר, שנולד ממוצא אתני מזרחי, התבלבל מאוד כששמע לשון עם זר. תעזרו לתומר האוויל להבין באילו עבירה הוא מואשם:

1
done
by
מיין לפי

"עצור, עצור בטרם תעבור!" כך אמר השוטר ברגע הפריצה לדירתו המעופשת של תומר באמצע הלילה. "יש לנו צו לעצור אותך בגין ביצוע SNIFFING". תומר, שנולד ממוצא אתני מזרחי, התבלבל מאוד כששמע לשון עם זר. תעזרו לתומר האוויל להבין באילו עבירה הוא מואשם:

1
done
by
מיין לפי
by Hadar Hayun
Hadar Hayun 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
WTF
by

"עצור, עצור בטרם תעבור!" כך אמר השוטר ברגע הפריצה לדירתו המעופשת של תומר באמצע הלילה. "יש לנו צו לעצור אותך בגין ביצוע SNIFFING". תומר, שנולד ממוצא אתני מזרחי, התבלבל מאוד כששמע לשון עם זר. תעזרו לתומר האוויל להבין באילו עבירה הוא מואשם:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

"עצור, עצור בטרם תעבור!" כך אמר השוטר ברגע הפריצה לדירתו המעופשת של תומר באמצע הלילה. "יש לנו צו לעצור אותך בגין ביצוע SNIFFING". תומר, שנולד ממוצא אתני מזרחי, התבלבל מאוד כששמע לשון עם זר. תעזרו לתומר האוויל להבין באילו עבירה הוא מואשם:

1
done
by
מיין לפי

"עצור, עצור בטרם תעבור!" כך אמר השוטר ברגע הפריצה לדירתו המעופשת של תומר באמצע הלילה. "יש לנו צו לעצור אותך בגין ביצוע SNIFFING". תומר, שנולד ממוצא אתני מזרחי, התבלבל מאוד כששמע לשון עם זר. תעזרו לתומר האוויל להבין באילו עבירה הוא מואשם:

1
done
by
מיין לפי

"עצור, עצור בטרם תעבור!" כך אמר השוטר ברגע הפריצה לדירתו המעופשת של תומר באמצע הלילה. "יש לנו צו לעצור אותך בגין ביצוע SNIFFING". תומר, שנולד ממוצא אתני מזרחי, התבלבל מאוד כששמע לשון עם זר. תעזרו לתומר האוויל להבין באילו עבירה הוא מואשם:

1
done
by
מיין לפי

בקרן הון סיכון ״אסף את תומר השקעות״ שכרו איש אבטחת מידע שמבין את הסכנות הטמונות בעידן הטכנולוגי ובכלל והחליט לאבטח את מערכת המידע של הקרן לכן ביצעו כמה פעולות: כניסה לחדר מידע רק בעזרת סריקת אישון, התקינו anti virus במחשבים והתקינו firewall. באיזה סוגי אבטחה הקרן השתמשה

1
done
done
done
by
מיין לפי

מערכות מידע הן נכס חשוב עבור החברות והארגונים. סמן הסיכונים להן חשופות מערכות מידע?

1
done
done
by
מיין לפי

מערכות מידע הן נכס חשוב עבור החברות והארגונים. סמן הסיכונים להן חשופות מערכות מידע?

1
done
done
by
מיין לפי

מערכות מידע הן נכס חשוב עבור החברות והארגונים. סמן הסיכונים להן חשופות מערכות מידע?

1
done
done
by
מיין לפי