Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה חובת האחות לאישה המגיעה למיון עקב אלימות כלפיה?

1
done
by
מיין לפי

אצדות לילוד על פי הנוהל שיוך (צמיד זיהוי)?

1
done
by
מיין לפי

על פי נוהל 'טיפול באישה הרה בתחנות טיפת חלב' - לאיזו בדיקת סרולוגיה יש להפנות את כל הנשים ההרות?

1
done
by
מיין לפי

מנהל הסיעוד 2021/178, משרד הבריאות. ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי שאיבת מי שפיר היא פעולה ל –

1
done
by
מיין לפי

על פי הנוהל ויטמין k , למי מותר להזריק לתינוק?

1
done
by
מיין לפי

חוזר שירותי בריאות הציבור מס' 24/2014, משרד הבריאות, נוהל לטיפול איזה הדרכה תקבל אישה הרה בתחנות טיפת חלב על ספירת דם?

1
mood
by
מיין לפי

חוזר שירותי בריאות הציבור מס' 3/2014, משרד הבריאות, מתי ממלאים השאלון לפי נוהל לאיתור נשים בסיכון לדיכאון בהיריון ולאחר לידה?

1
done
by
מיין לפי

איזה חיסון נמליץ לחסן לאישה הרה ?

1
done
by
מיין לפי

איזה תופעה מונע מתן ויטמין K לילודים לאחר הלידה?

1
done
by
מיין לפי

למה נותנים חומצה פולית בהריון ?

1
done
by
מיין לפי