Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי הזרוע הלא חימצונית של מעגל הפנטוזות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

למה קוראים לזרוע החימצונית כך?

1
done
by
מיין לפי

למה צריך גם זרוע חימצונית וגם זרוע לא חימצונית?

1
done
by
מיין לפי

מה עושה גלוטטיון רדוקטאז?

1
done
by
מיין לפי

למה צריך כוח מחזר בתא?

1
done
by
מיין לפי

מהם גופיפי היינץ ולמה הם מתרחשים?

1
done
by
מיין לפי

מהו מנגנון נטרול הרדיקאלים החופשיים בתא?

1
done
by
מיין לפי

מקרה קליני: ילדה בת 3 עם אנמיה כרונית וטיפולי ברזל לא עוזרים. נולדה עם צהבת ילודים, שתן כהה בד"כ. בבדיקות דם - המוגלובין נמוך רטיקולוציטים (תאי דם צעירים) גבוהים בילירובין גבוה לקטט נמוך בספירת דם תחת מיקרוסקופ כדוריות הדם היו תקינות

1
done
המחלה מתפרצת רק בסביבות גיל 2-3 כי הצורך באנרגיה עולה בצורה דרסטית בגיל הזה
by
מיין לפי

מקרה קליני: נער מגיע למיון בעקבות עייפות, חולשה, הקאות, חוסר תגובה. ידוע שיש לו אנמיה המוליטית וכשהיה קטן הייתה לו צהבת ילודים שהשתפרה עם הזמן. בבדיקת שתן השתן היה שחור (דם בשתן). בספירת דם תחת מיקרוסקופ ראו המון רטיקולוציטים וחלק מכדוריות הדם האדומות היו תפוחות עם נקודות

1
done
by
מיין לפי

כמה תת יחידות יש לאנזים PDH?

1
done
by
מיין לפי