Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מתי נשתמש במסלול GNG שמתחיל מלקטט?

1
done
by
מיין לפי

בכמה מולקולות ATP נשתמש בGNG?

1
done
by
מיין לפי

למה G6Pase נמצא בER?

1
done
by
מיין לפי

למה אנחנו צריכים להוציא את הגלוקוז מGNG לדם ולא פשוט מנצלים אותו לגליקוליזה? (יותר מתשובה 1)

1
done
done
done
by
מיין לפי

באיזה תת יחידה של GPCR יש ייצור cAMP מATP?

1
done
by
מיין לפי

ATP מהווה בקר של איזה תעלות בתאי בטא בלבלב?

1
done
by
מיין לפי

מה עושה סידן בתאי בטא?

1
done
by
מיין לפי

בגרף ניתן לראות את רמות הגלוקוז בדם לאחר מתן גלוקוז לבריא ולחולה שהיו בצום. איזו מחלה יכולה לתאר את הגרף?

1
mood
by
מיין לפי

מקרה קליני: תינוק מגיע למיון לאחר התקף אפילפטי, באובדן הכרה חלקי, אפתיות, חיוורון משמעותי עם רעידות וקשיי נשימה והיפוגליקמיה משמעותית. בבדיקה פיזית הייתה תפיחות מעבר לקו הצלעות. בדקו פרופיל שומנים ונראתה עלייה דרמטית בכל השומנים. לאחר מתן גלוקוז-תיאמין המצב השתפר בצורה מיידית. איזו מחלה יכולה להסביר מצב זה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מקרה קליני נוסף: תינוק מגיע למיון לאחר התקף אפילפטי, באובדן הכרה חלקי, אפתיות, חיוורון משמעותי עם רעידות וקשיי נשימה והיפוגליקמיה משמעותית. בבדיקה פיזית הייתה תפיחות מתחת לקו הצלעות. בבדיקות ראו יחס לקטט\פירובט תקין אבל רמות גבוהות מאוד. בדקו פרופיל שומנים ונראתה עלייה דרמטית בכל השומנים. לאחר מתן גלוקוז-תיאמין המצב השתפר בצורה מיידית. לקחו ביופסיית כבד וחילקו את הדגימה ל2 - על אחת ביצעו את הבדיקה ואת השנייה הקפיאו. בחתיכה בה ביצעו את הדגימה גילו רמות גבוהות של גליקוגן ופעילות אנזים נמוכה. לאחר מכן הפשירו את החתיכה השנייה וביצעו גם בה את הבדיקה ושם התקבלו רמות גליקוגן תקינות ופעילות אנזים תקינה. איזו מחלה יכולה להסביר מצב זה?

1
done
בהקפאה, המים שבדגימה יוצרים קרח אשר קורע את ממברנות התים וגורמות לפנים התא לצאת החוצה, כלומר הER נחתך והאנזים התקין יצא החוצה מה שמאפשר פעילות תקינה של המערכת.
by
מיין לפי