Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בעץ שמקורו מזרע חלים שינויים מורפולוגיים ופיזיולוגיים שונים לאורך מחזור חייו שמתבטאים במעבר מ:

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

השוני בין השלב היובנילי לבוגר יכול להתבטא בתכונות מורפולוגיות שונות כגון

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

כושר הפריחה הוא הסמן הבלעדי למעבר מיובניוליות לבגרות בצמח

1
mood
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

בדרך כלל, כושר ההשתרשות של צמחים

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

הייחורים להשרשה נלקחים בדרך כלל מחלקו התחתון של העץ כיוון ש:

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

שיטות להארכת תקופת היובניליות

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

ההורמון המרכזי המבקר את מעבר הפאזות מיובנילי לבוגר הוא

1
mood
by
מיין לפי

תחילת הופעת ההזדקנות(aging) בעץ מתבטאת ב:

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

בעץ ה"מזדקן" ניתן להבחין בתופעות הבאות:

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

הצמיחה בעצים מאופיינת ע"י

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי