Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

קבוצה מונופילטית היא:

1
done
by
מיין לפי

תנועת הריסים של הסנדלית מתבצעת על ידי

1
done
by
מיין לפי

הזנת הפרוטוזואה מתבצעת על ידי

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

תפקיד הבועית המתכווצת בפרוטוזואה:

1
done
by
מיין לפי

תפקיד צינורות המלפיגי בחרקים הם:

1
done
by
מיין לפי

סמן את המשפט הנכון ההקשר למחלת המלריה:

1
done
by
מיין לפי

הפריה פנימית מתבצעת ב:

1
done
by
מיין לפי

הטיפלוסול של השלשול משמש כ

1
done
by
מיין לפי

ברבייה הא-מינית של הספוגים:

1
done
by
מיין לפי

התאים הצורבים בצורביים הם:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי