Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מבין התאים הבאים, מי אינו תא תמך (Cell Glia?(

1
sentiment_very_satisfied
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

הקופסית הפנימית( Capsule Internal (מחברת בין המבנים הבאים:

1
done
by
מיין לפי

מה מכילות הקרניים הקדמיות של חוט השדרה ?

1
done
by
מיין לפי

מה שונה לגבי עצבי השדרה הצוואריים לעומת שאר עצבי השדרה?

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים משתתף במנגנון השליטה על תנועות מורכבות?

1
sentiment_very_satisfied
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מי מהבאים אינו שייך להמיספירה הימנית?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי העצב המשולש TRIGEMINAL מספר 5?

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

היכן מיוצר נוזל המוח השדרתי (CSF?(

1
sentiment_very_satisfied
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

איזו אונה בקליפת הומח מסומנת בחץ באיור? ציור של מח וחץ באמצע

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

מי מעצבי הגולגולת (קרניאליים) הבאים מוטורי בלבד?

1
done
by
מיין לפי