Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

המרכיב החיצוני של חיידקים גרם שליליים נקרא Lipopolysaccharide וגם אנדוטוקסין (endotoxin) משום שרמות גבוהות שלו בדם של בעל חיים יגרום למותו של בעל החיים. מה נכון:

1
done
אכן לאנדוטוקסין אין שום פעילות אנזימתית ואינו פוגע בבעל החיים בפני עצמו. עם זאת לאורך האבולוציה מערכת החיסון פיתחה חיישנים לאנדוטקסין משום שחומר זה מסמל בעבורה נוכחות חיידקית. רמות גבוהות של אנדוטוקסין בדם, אפילו ללא פתוגן אמיתי, גורמות לתגובה כה חמורה של המערכת, עד כדי מותו של בעל החיים
by
מיין לפי

על אילו תצפיות התבסס אדוארד ג'נר כשפיתח את החיסון הראשון?

1
done
כבר בעת העתיקה ידעו שאם לוקחים את החומר משלפוחית של חולה ודוקרים אנשים בריאים, האנשים שנדקרו יפתחו לרוב מחלה קלה ולא קשה. אבל השיטה הזו הייתה רחוקה משלמות ועדיין נגמרה בהרבה מתים. על רקע זה, שם לב אדוארד ג'נר לקשר בין אבעבועות בקר לאבעבועת שחורות. הדמיון בשלפוחיות רמז על דמיון בגורם המחלה. העובדה שנשים חולבות פיתחו שלפוחיות בידיהן בלבד רמזה שהגורם לשלפוחיות נובע מעבודתן עם הפרות. לבסוף, העובדה שהן לא חלו באבעבועות שחורות רמז על כך שאולי הן נהיו מחוסנות
by
מיין לפי

הקף את כל המאפיינים והמרכיבים ששייכים למערכת החיסון המולדת:

1
done
חוסר תגובה לאנטיגנים עצמיים מאפיין גם את מערכת החיסון המולדת וגם את הנרכשת, אך זיכרון חיסוני, תגובה בטווח של ימים ונוגדנים הם מאפיינים של מערכת החיסון הנרכשת ולא המולדת.
by
מיין לפי

ציין את כל הדברים הנכונים לגבי אדוארד ג'נר על פי ההרצאה:

1
mood
אכן דיברנו על כך שההיפותזה שלו היא שלחלות באבעבועות בקר מגנה ממחלה בעת חשיפה לאבעבועות שחורות. כמו כן, הוא היה רופא כפרי ולא וטרינר ולטוב ולרע פרסי נובל התחילו הרבה אחרי זמנו כך שהוא לא זכה באחד.
by
מיין לפי

לעכבר מזן א' בוצעה השתלת עור מחתול. לאחר יום הוסרה פיסת העור. לאחר שהעכבר התאושש התבצעה עוד השתלה והפעם של שתי פיסות עור, האחת מאותו חתול והשנייה מעכבר מזן ב' ששונה גנטית מהעכבר המושתל. מה סביר לגבי השתלים החדשים:

1
done
by
מיין לפי

השתילו על עכבר מזן א' שני שתלי עור, האחד מעכבר אחר מזן א' שזהה גנטית לעכבר המושתל, והשני מעכבר מזן ב' ששונה גנטית מהעכבר המושתל. לאחר שבועיים נדחה השתל שהגיע מעכבר ב'. מה מהבאים אי אפשר להסיק מן הניסוי?

1
done
by
מיין לפי

בביצת העוף נמצאים נוגדנים אימהיים המשמשים את האפרוח בימי חייו הראשונים. מה נכון?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון בעת חשיפת הגוף לפתוגן?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים הינו דוגמא לחיסון פעיל?

1
done
by
מיין לפי

מה מבין התצפיות הבאות הובילו לחיסון המודרני הראשון (ע"י אדוארד ג'נר)?

1
done
done
by
מיין לפי