Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה הדגשים בתרגיל - "שכיבה לחיצת חזה כנגד מוט"

1
done
done
done
done
done
by
מיין לפי

מה הדגשים בתרגיל - "בשכיבה בשיפוע חיובי, לחיצת חזה כנגד מוט"

1
done
done
done
done
done
by
מיין לפי

מה הדגשים בתרגיל - "בשכיבה בשיפוע שלילי, לחיצת חזה כנגד מוט"

1
done
done
done
done
done
by
מיין לפי

מה הדגשים בתרגיל - " בשכיבה, לחיצת חזה כנגד משקולות יד"

1
done
done
done
done
done
by
מיין לפי

מה הדגשים בתרגיל - "בשכיבה בשיפוע חיובי, לחיצת חזה כנגד משקולות יד"

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

מתאמן מבצע את התרגיל: "בהטיית גו, פשיטת מרפקים כנגד משקולות יד". בתרגיל זה ישנו קושי רב מכיוון ש:

1
done
by
מיין לפי

בתרגיל "בהטיית גו, פשיטת מרפקים כנגד משקולות יד" קבוצות השרירים המקבעות את הכתף והשכמה

1
done
by
מיין לפי

מתאמן מבצע את התרגיל "בעמידה, כפיפת כתף במשקולת יד". מה ההבדל בין ביצוע התרגיל כאשר הכתפיים ברוטציה מידיאלית לעומת ביצוע זהה כאשר הכתפיים ברוטציה לטראלית?

1
done
by
מיין לפי

ציינו שם של תרגיל מבודד המיועד לאנטגוניסט של התרגיל "בעמידה, כפיפת כתף במשקולת יד" ומבוצע עם משקולות יד.

1
done
by
מיין לפי

מתאמן מבצע את התרגיל הבא: "בהטיית גו, חתירה כנגד משקולת יד" בתרגיל זה קבוצות השרירים הפועלות הן

1
done
by
מיין לפי