Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מיהו החלבון המחזר ברזל באנדוזום?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהגורמים הבאים עשוי להגביר את ספיגת הברזל?

1
done
done
by
מיין לפי

כיצד משתנה רמת החמצון של הנחושת כאשר משתתפת בתגובה עם ברזל בהפסטין?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמחלות הקשורות לנחושות נובעת מפגם ב- ATP7B?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הנו תוצאה של קשירת הסידן לחלבוני CASR?

1
done
by
מיין לפי

מה הטענה הנכונה לגבי תפקיד של ויטמין C בניית רקמת חיבור?

1
mood
by
מיין לפי

מה נכון לגבי סיבוכים הקשורים למינונים גבוהים של חומצה אסקורבית?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

ארגון הבריאות העולמי פונה למפעלי יצור מזון פונקציונלי לייצר חטיף שישפר את הסטטוס של ויטמין A במדינות המתפתחות. איזו המלצה מבין הבאות לא נכונה במידה ורוצים לעמוד במטרה?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי מנגנון החיבור של חומצה רטינואית לקולטנים שלה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

חוקר ביטל בעכברים את הביטוי של אנזים Retinaldehyde dehydrogenase. מה ההשלכות שצפויות מהביטול?

1
done
by
מיין לפי