Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

חד תא המשוייך לאמבות והשלד שלו בנוי סיליקה

1
done
done
by
מיין לפי

איזה מהתהליכים הבאים סביר להניח שהגנים של הגרעין הגדול בסנדלית מקודדים להם?

1
done
by
מיין לפי

לפליקולה בריסוניות יש תפקיד ב

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים אינו מגביל את התפתחות השחלה ביתושה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים מכיל כמורצפטורים להרחת מזון?

1
done
by
מיין לפי

מה תורם להתפתחות פרזיט?

1
done
by
מיין לפי