Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במודל האמונה הבריאותית, מה הוא המנבא החזק ביותר לאימוץ או אי אימוץ של התנהגות בריאותית

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים נכון לפי תיאורית עיצוב הבחירה?

1
done
by
מיין לפי

תחום קידום בריאות התפתח מתוך הבנה ש:

1
done
by
מיין לפי

מודלים ותיאוריות בקידום בריאות:

1
done
by
מיין לפי

לפי מודל האמונות הבריאותיות, חשש של אדם כי יחלה בסרטן המעי הגס

1
done
by
מיין לפי

מהי החשיבות של תחום הפעולה "חיזוק הפעולה הקהילתית" המוזכר באמנת אוטווה?

1
done
by
מיין לפי

הבנת שלבי המוכנות לשינוי במודל שלבי השינוי, חשובה לתכנית התערבות בקידום בריאות מכיוון ש:

1
done
by
מיין לפי

מה כוללת אסטרטגיית התיווך המוזכרת באמנת אוטווה?

1
done
by
מיין לפי

יאסמין ראתה כי המזון המוגש בקפיטריה במקום עבודתה שומני ומלא סוכרים. בעקבות כך היא מעוניינת לפעול לבצע שינוי בתפריט שמגישים לעובדים. על פי מודל עשרת הצעדים מהו הצעד הראשון שעליה לעשות?

1
done
by
מיין לפי

יוסף אחראי על בריאות העובדים במקום עבודתו, לאחרונה הוא קיבל אישור מהמנכ"ל לאפשר לעובדים להשתתף בחוג ספורט במהלך יום העבודה, מהו הצעד הבא שעליו לעשות לפני פתיחת החוג:

1
done
by
מיין לפי