Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

חוסר יכולת לסנתז חומצה ארכידונית יפגע באיזה בסטימולציה של אילו מסרים?

1
done
by
מיין לפי

באילו מן תהליכים הבאים לא מופק NADH?

1
done
by
מיין לפי

במעבדה המתעסקת בחקר הנשימה התאית מיטוכונדריה פעילה חוברה לאלקטרודות המודדות את ה pH במרווח הבינממברנלי ובתוך המטריקס. המיטוכנדריה הודגרה עם סוקסינט כמקור אנרגיה יחיד וכל פעם עם מעכב כימי אחר של שרשרת מעבר האלקטרונים ולאחר מכן נבדקו רמות ה-pH אילו מהתשובות הבאות אפשריות?

1
done
done
אליגומצין - הוא מעכב ATP סינטאז, ככה שפרוטונים מהתווך הבין ממברנלי לא חוזרים לתוך המיטוכונדריה, הpH בתווך הבינממברנאלי יעלה כי שאר הקומפלקסים עוברים ומעבירים פרוטונים. רוטינון - מעכב את קומפלקס 1 בשרשרת מעבר האלקטרונים, בגלל שסוקסינט הוא מקור אנרגיה יחיד, קומפלקס 1 לא רלוונטי לשאלה הזו ולא יהיה שינוי בpH תרמוגנין - מפר צימוד, גורם להכנסת פרוטונים למטריקס ולכן לירידה של ה-pH במטריקס, תשובה לא נכונה. מעכב עבור סוקסינט דהידרוגנז - גורם להפסקת פעולת קומפלקס 2, אבל קומפלקס 2 לא מעביר פרוטונים דרך הממברנה, לכן תשובה זו גם נכונה.
by
מיין לפי

הסברה הרווחת היא שעישון גורם לעירנות, הסיבה הינה:

1
done
אצטילכולין לא נשאר זמן רב קשור כיוון שיגרום לתנועות לא רצוניות (לכן יעבור פירוק ע"י אצטילכוליןדספרז) גם ניקוטין נקשר לאצטילכולין ופותח את התעלה - אין לו אנזים שיפרק אותו ולכן הוא נשאר קשור הרבה זמן. זו הסיבה שפעילות עצבית של מעשנים גבוהה (כנ"ל לגבי קפאין)
by
מיין לפי

בניסוי בנערך במעבדה בביוכמיה נלקח מיצוי של אורגניזם מסוים וממנו בודדו קומפלקס אנזימתי. בהרצה 1 של ג'ל חלבונים של אותו קומפלקס אנזימתי התקבל בנד יחיד בהרצה 2 נעשה טיפול מקדים עם דטרגנט (חומר פעיל שטח) ורק לאחר מכן הרצה של ג'ל חלבונים. בהרצה זו התקבלו 7 בנדים בגדלים שונים. מיהו האנזים ולאיזה אורגניזם הוא שייך?

1
done
by
מיין לפי

מוטציה באתר הקישור של מולקולות HEME בקומפלקס 2 של שרשרת מעבר האלקטרונים גרמה להיעדר קישור של קבוצה זו ואף להיעלמותה מהקומפלקס. מוטציה זו תגרום ל:

1
done
קומפלקס 2 מעביר אלקטרונים מסוקסינט ליוביקוינון אבל קבוצות ה-HEME לא מעבירות את האלקטרונים ולכן העלמות הקבוצות מהקומפלקס לא יגרום לאף אחת מהאפשרויות
by
מיין לפי

בדרך כלל הגוף שומר על מאגרי האנרגיה ובייחוד מאגרי השומן, כך שלאחר דיאטה והרזייה יש נטייה להחזיר את המשקל לאחר תקופה קצרה. על מנת למנוע חזרה למשקל העודף צריך לגרום ל:

1
sentiment_very_satisfied
הורמון α-MSH גורם לשליחת סיגנל מדכא תיאבון עד למח (מרכז השובע), הורדת הרמות שלו לא יתרמו לתחושת שובע וירידה במשקל. הלפטין מעודד ייצור MSH ומעכב ייצור NPY ששולח סיגנל של רעב.
by
מיין לפי

בניסוי שנערך במעבדתך נלקחה דגימה מעכבר לאחר והוא הואכל בארוחה עשירה בפחמימות. בניסוי זה נתבקשתם לזהות מהי הרקמה על פי מדדים ביוכימיים ופיזיולוגים שונים ברקמה זו נמצאה כמות נמוכה של סוכר, כמות גבוהה של אצטיל קו- A , שרשרת הנשימה מתרחשת באופן תקין בדמו של העכבר נמצאו כמויות אוראה גבוהות. אגירת גליקוגן הייתה נמוכה, תאי בטא בלבלב תקינים

1
sentiment_very_satisfied
כמות קטנה של גלוקוז ברקמות - גלוקוז לא נכנס לרקמות. תאי בטא תקינים - מיוצר אינסולין, אבל אין רגישות אליו. רמות גבוהות של אצטיל CoA - חמצון מוגבר של ח.שומן. רמות אוריאה גבוהות -חמצון מוגבר של ח. אמינו. כל אלו מעידים על סכרת
by
מיין לפי

בניסוי שנערך במעבדתך נלקחה דגימה מעכבר לאחר והוא הואכל בארוחה עשירה בפחמימות. בניסוי זה נתבקשתם לזהות מהי הרקמה על פי מדדים ביוכימיים ופיזיולוגים שונים ברקמה זו נמצאה כמות נמוכה של סוכר, כמות גבוהה של אצטיל קו- A , שרשרת הנשימה מתרחשת באופן תקין בדמו של העכבר נמצאו כמויות אוראה גבוהות. אגירת גליקוגן הייתה נמוכה, תאי בטא בלבלב תקינים. נמצא כי רמות אינסולין, אפינפרין, קורטיזול וגלוקגון תקינים. סביר להניח שהעכבר חולה ב:

1
done
by
מיין לפי

קולונה המורכבת משרף של אבידין הקושר באופן ספציפי ביוטין העובר מיצוי מרקמת כבד. לאחר הפרדת האנזים, איזה מהתגובות הנתונות היית מצפה לראות:

1
done
כל התגובות עובדות עם אנזים קרבוקסילאז שדורש ביוטין לעבודות
by
מיין לפי